Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sømna kommune
Kommunenr 1812
Alle grunnskoler med adresse i Sømna kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,2 34,8 32,5 29,8 31,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,2 9,7 10,7 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 10 10 11
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 48,1 43,0 28,5 27,0 26,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 19,3 30,1 34,3 34,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 10,1 10,9 11,8 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 10,0 10,5 12,0 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 12,3 14,2 14,6 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 33,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 97,0 100,0 86,0
Lærertimer som gis til undervisning 22 317 22 221 20 273 18 228 20 102
Undervisningstimer totalt per elev 78 77 73 66 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no