Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sømådal oppvekstsenter (utgått)
Sømådalen
2448 SØMÅDALEN
Org.nr 975273601
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Engerdal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,7
Antall elever per årsverk til undervisning 3,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 197
Undervisningstimer totalt per elev 200
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no