Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søgne kommune (utgått)
Kommunenr 1018
Kun utgåtte skoler med adresse i Søgne kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 130,3 129,1 128,4 131,9 131,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,1 12,3 11,9 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 26 25 27 36 23
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,0 56,3 52,1 39,2 60,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,0 19,0 20,7 27,0 17,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,0 12,8 12,1 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,6 13,7 15,3 15,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 16,9 17,8 16,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,6 97,7 99,2 98,8 97,7
Lærertimer som gis til undervisning 81 914 81 300 80 429 84 483 83 828
Undervisningstimer totalt per elev 57 59 58 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no