Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søgne kommune
Kommunenr 1018
Alle grunnskoler med adresse i Søgne kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 129,3 130,3 129,1 128,4 131,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 12,5 12,1 12,3 11,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 23 26 25 27 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 55,0 56,3 52,1 39,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 20,0 19,0 20,7 27,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 14,0 13,0 12,8 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 13,6 13,7 15,3 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 17,7 16,9 17,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,8 98,6 97,7 99,2 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 82 112 81 914 81 300 80 429 84 483
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 59 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no