Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søfteland skule
Lerkevegen 2
5212 SØFTELAND
Org.nr 975282139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 82,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 640
Undervisningstimer totalt per elev 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no