Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søfteland skule
Lerkevegen 2
5212 SØFTELAND
Org.nr 975282139
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Os kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 17,2 16,6 19,1 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 12,5 12,6 12,7 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 78,5 96,6 79,8 115,3 82,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,3 11,8 14,3 9,9 11,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,5 13,8 13,5 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,7 4,8 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,3 19,0 24,4 28,2 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 895 11 552 11 204 12 691 17 640
Undervisningstimer totalt per elev 62 59 59 58 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no