Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sødorp skole
Toksevegen 24
2640 VINSTRA
Org.nr 975274373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 668
Undervisningstimer totalt per elev 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no