Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sødorp skole
Toksevegen 24
2640 VINSTRA
Org.nr 975274373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Sødorp skole 15,5 15,2 14,5 14,6 16,2
Nord-Fron kommune 77,0 71,8 68,7 69,5 72,9
Oppland fylke 2 122,4 2 086,7 2 097,8 2 095,7 2 079,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Sødorp skole 12,2 11,8 12,8 14,1 12,0
Nord-Fron kommune 9,8 10,0 10,5 10,5 10,0
Oppland fylke 11,2 11,3 11,3 11,1 11,1
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Sødorp skole 3 3 2 3 3
Nord-Fron kommune 10 11 10 12 11
Oppland fylke 315 316 330 341 354
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Sødorp skole 63,5 61,7 103,1 63,4 61,8
Nord-Fron kommune 65,2 55,5 60,1 52,7 54,6
Oppland fylke 67,2 66,4 63,3 60,3 57,5
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Sødorp skole 17,2 17,5 11,2 17,4 15,7
Nord-Fron kommune 13,4 15,9 15,1 16,8 15,3
Oppland fylke 14,9 15,1 15,7 16,3 17,0
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Sødorp skole 12,2 11,8 13,0 14,2 12,1
Nord-Fron kommune 10,2 10,5 11,2 11,2 10,4
Oppland fylke 12,0 12,1 12,0 11,9 11,9
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Sødorp skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Nord-Fron kommune 12,7 12,3 12,6 12,6 12,7
Oppland fylke 13,4 13,4 13,5 13,2 13,1
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Sødorp skole 14,1 14,4 15,3 15,9 13,6
Nord-Fron kommune 13,2 13,3 14,0 13,7 13,2
Oppland fylke 15,2 15,3 15,2 14,9 15,1
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Sødorp skole 12,5
Nord-Fron kommune 11,1
Oppland fylke 13,5
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Sødorp skole 15,3
Nord-Fron kommune 12,9
Oppland fylke 15,4
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Sødorp skole 0,0
Nord-Fron kommune 16,5
Oppland fylke 16,9
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Sødorp skole 96,9 96,7 92,4 100,0 100,0
Nord-Fron kommune 99,4 96,7 94,0 99,1 97,6
Oppland fylke 96,9 97,2 96,3 96,7 97,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Sødorp skole 10 274 10 274 9 676 8 464 9 668
Nord-Fron kommune 48 824 45 146 42 255 41 656 43 318
Oppland fylke 1 339 873 1 315 877 1 319 285 1 316 854 1 302 024
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Sødorp skole 61 63 58 53 62
Nord-Fron kommune 72 71 68 68 71
Oppland fylke 63 63 63 64 64
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no