Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sødorp skole
Toksevegen 24
2640 VINSTRA
Org.nr 975274373
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nord-Fron kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,5 15,2 14,5 14,6 16,2
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 11,8 12,8 14,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,5 61,7 103,1 63,4 61,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,2 17,5 11,2 17,4 15,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,2 11,8 13,0 14,2 12,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,4 15,3 15,9 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 96,7 92,4 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 274 10 274 9 676 8 464 9 668
Undervisningstimer totalt per elev 61 63 58 53 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no