Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Søbakken skole
Søbakkvegen 27
2409 ELVERUM
Org.nr 975295885
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 30,7 33,8 28,2 21,9
Antall elever per årsverk til undervisning 16,2 14,4 12,8 14,5 14,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,5 109,6 83,8 90,4 74,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 11,9 13,9 14,8 18,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 15,2 13,3 15,1 14,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 16,6 15,6 18,3 18,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,7 22,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 18 260 20 561 22 710 19 228 15 468
Undervisningstimer totalt per elev 46 51 58 51 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no