Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sodin skole
Trondheimsveien 22
7200 KYRKSÆTERØRA
Org.nr 974567865
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Heim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 41,0 42,4 43,6 41,6 41,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,1 11,3 10,5 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 8 8 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,7 62,3 58,8 50,7 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 16,1 17,3 18,6 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,2 13,1 11,5 11,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 11,6 11,8 11,9 13,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 14,7 14,6 13,9 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,4 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 96,0 97,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 26 014 26 828 27 588 26 467 26 534
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 62 67 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no