Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Snarøya skole
Snarøyveien 90
1367 SNARØYA
Org.nr 874552232
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bærum kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 21,5 22,8 22,6 22,2 23,0
Antall elever per årsverk til undervisning 19,3 17,1 17,3 17,4 16,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 286,5 273,3 263,2 395,4 293,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 5,8 6,0 3,9 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,3 17,2 17,5 17,6 16,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,0 19,0 19,3 20,0 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 21,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 96,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 877 15 507 15 308 14 683 15 244
Undervisningstimer totalt per elev 38 43 43 43 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no