Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Snåsa skole
Ella Holm Bulls Veg 2
7760 SNÅSA
Org.nr 975289508
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Snåsa kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 24,3 24,2 25,4 24,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 9,3 8,8 8,0 8,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 4 7 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 74,6 103,2 41,8 26,9 42,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 7,7 18,6 26,5 16,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 9,4 9,9 9,9 9,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,9 12,4 9,7 8,3 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,0 14,9 12,9 10,3 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 8,6 11,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,9 96,0 96,4 96,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 037 14 892 15 142 15 775 15 134
Undervisningstimer totalt per elev 71 77 81 87 87
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no