Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Snåsa Montessoriskole Sa (privat)
Øverbygdvegen 858
7760 SNÅSA
Org.nr 989337823
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Snåsa Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,5 7,2 7,7 10,4 10,9
Antall elever per årsverk til undervisning 7,6 7,5 8,2 6,6 6,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,2 28,2 27,0 30,6 31,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 31,0 25,2 28,9 20,8 19,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,5 8,4 10,4 8,5 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 8,1 7,5 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,1 9,9 12,2 10,6 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 89,3 94,8 79,0 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 598 5 074 5 286 7 109 7 245
Undervisningstimer totalt per elev 98 99 88 108 110
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no