Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Snåsa Montessoriskole Sa (privat)
Øverbygdvegen 858
7760 SNÅSA
Org.nr 989337823
Privatskole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Snåsa Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 7,7 10,4 10,9 11,2
Antall elever per årsverk til undervisning 7,5 8,2 6,6 6,5 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,2 27,0 30,6 31,6 25,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,2 28,9 20,8 19,2 22,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 10,4 8,5 8,0 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,1 7,5 8,6 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,9 12,2 10,6 10,6 9,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,6 8,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,3 8,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,3 94,8 79,0 85,2 71,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 074 5 286 7 109 7 245 7 721
Undervisningstimer totalt per elev 99 88 108 110 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no