Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Snåase - Snåsa kommune
Kommunenr 5041
Alle grunnskoler med adresse i Snåase - Snåsa kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 35,4 37,8 39,8 41,0
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 8,5 8,2 7,5 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 4 4 7 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,8 58,8 66,1 41,3 28,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,5 12,6 10,8 16,7 22,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 9,0 8,5 8,4 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 10,9 11,5 9,1 8,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 11,8 12,0 10,7 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 96,5 95,1 89,2 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 20 730 22 146 23 758 26 005 26 355
Undervisningstimer totalt per elev 81 84 88 95 99
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no