Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smørås skole
Nedre Smøråsvegen 8
5238 RÅDAL
Org.nr 974738325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 181,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 329
Undervisningstimer totalt per elev 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no