Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smørås skole
Nedre Smøråsvegen 8
5238 RÅDAL
Org.nr 974738325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Smørås skole 17,5 17,2 14,2 14,6 14,5
Bergen kommune 2 443,4 2 422,1 2 432,8 2 458,1 2 482,3
Hordaland fylke 5 455,0 5 459,6 5 487,1 5 554,3 5 585,1
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Smørås skole 15,1 14,5 15,9 15,7 16,1
Bergen kommune 13,8 13,6 13,5 13,4 13,1
Hordaland fylke 12,6 12,5 12,5 12,3 12,2
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Smørås skole 1 1 1 1 1
Bergen kommune 266 274 281 296 319
Hordaland fylke 743 766 801 834 866
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Smørås skole 257,1 219,6 235,4 159,7 181,3
Bergen kommune 108,6 105,3 102,9 97,8 90,9
Hordaland fylke 80,7 78,8 75,5 72,6 70,2
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Smørås skole 4,8 5,6 5,8 8,5 7,7
Bergen kommune 10,9 11,3 11,6 12,1 12,9
Hordaland fylke 13,6 14,0 14,6 15,0 15,5
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Smørås skole 15,1 14,5 15,9 15,7 16,2
Bergen kommune 14,9 14,7 14,7 14,4 14,0
Hordaland fylke 13,5 13,4 13,4 13,2 13,0
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Smørås skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Bergen kommune 16,2 16,3 16,3 16,6 16,3
Hordaland fylke 14,7 14,9 14,9 15,0 14,9
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Smørås skole 17,1 16,3 18,9 18,2 17,5
Bergen kommune 18,8 18,4 18,6 18,2 17,4
Hordaland fylke 17,1 17,0 17,1 16,9 16,5
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Smørås skole 15,9
Bergen kommune 15,0
Hordaland fylke 14,7
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Smørås skole 19,9
Bergen kommune 18,2
Hordaland fylke 17,0
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Smørås skole 0,0
Bergen kommune 20,0
Hordaland fylke 18,7
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Smørås skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Bergen kommune 99,6 99,4 99,1 99,2 99,4
Hordaland fylke 98,9 98,8 98,3 98,4 98,6
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Smørås skole 10 564 10 855 8 980 9 348 9 329
Bergen kommune 1 494 809 1 516 582 1 530 141 1 549 310 1 586 357
Hordaland fylke 3 399 598 3 431 010 3 459 313 3 508 500 3 553 356
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Smørås skole 49 51 47 47 46
Bergen kommune 52 53 53 53 55
Hordaland fylke 57 57 57 58 58
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no