Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smørås skole
Nedre Smøråsvegen 8
5238 RÅDAL
Org.nr 974738325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 17,2 14,2 14,6 14,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,5 15,9 15,7 16,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 257,1 219,6 235,4 159,7 181,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,8 5,6 5,8 8,5 7,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 14,5 15,9 15,7 16,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,1 16,3 18,9 18,2 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 564 10 855 8 980 9 348 9 329
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 47 47 46
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no