Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smøla ungdomsskole
Rådhusveien 18
6570 SMØLA
Org.nr 994472801
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Smøla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,6 8,9 8,5 8,7 8,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 8,8 9,9 8,3 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,6 50,0 40,5 32,5 29,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,2 15,7 21,8 23,0 28,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,7 13,2 11,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,2 18,1 14,2 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,1 54,4 79,6 88,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 624 5 244 4 973 5 137 4 885
Undervisningstimer totalt per elev 72 75 66 79 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no