Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,0 27,7 27,0 26,2 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,2 9,5 9,5 10,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 8 7 9 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,6 26,4 33,6 25,6 27,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 23,9 30,7 25,7 34,3 34,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,4 9,2 10,3 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,1 11,7 13,2 11,1 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 12,1 12,8 15,8 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 84,5 75,4 79,8 77,3
Lærertimer som gis til undervisning 18 299 17 427 17 619 17 195 17 033
Undervisningstimer totalt per elev 78 78 76 75 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no