Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig mandag 24. februar fra 14-16

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smøla kommune
Kommunenr 1573
Alle grunnskoler med adresse i Smøla kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,7 27,0 26,2 25,5 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,2 9,5 9,5 10,0 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 7 9 9 8
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,4 33,6 25,6 27,3 29,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 30,7 25,7 34,3 34,3 29,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,4 9,2 10,3 10,5 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,7 13,2 11,1 12,5 11,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 12,8 15,8 15,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,8 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,5 75,4 79,8 77,3 84,0
Lærertimer som gis til undervisning 17 427 17 619 17 195 17 033 16 511
Undervisningstimer totalt per elev 78 76 75 71 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no