Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smøla barneskole
Rådhusveien 18
6570 SMØLA
Org.nr 919000716
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Smøla kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,5 17,2
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 10,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 23,6 26,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,0 36,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 79,9 72,9
Lærertimer som gis til undervisning 12 058 12 148
Undervisningstimer totalt per elev 73 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no