Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smiodden skole
Alkeveien 19
4049 HAFRSFJORD
Org.nr 974611848
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 19,9 20,0 19,8 17,5 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 13,3 13,7 13,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,5 97,5 92,7 76,7 97,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 12,0 13,1 15,5 11,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,8 17,7 18,3 18,0 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,7 18,7 18,5 18,5 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 191 11 533 11 555 10 033 10 169
Undervisningstimer totalt per elev 46 49 48 48 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no