Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smiodden skole
Alkeveien 19
4049 HAFRSFJORD
Org.nr 974611848
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 23,0 19,9 20,0 19,8 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,5 14,1 13,3 13,7 13,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 140,0 120,5 97,5 92,7 76,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,9 10,1 12,0 13,1 15,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 18,8 17,7 18,3 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 20,7 18,7 18,5 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,9 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 825 11 191 11 533 11 555 10 033
Undervisningstimer totalt per elev 57 46 49 48 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no