Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smi-Skolen i Vest-Agder
Egsveien 100
4615 KRISTIANSAND S
Org.nr 888249982
Offentlig skole
Grunnskole
1.-14. trinn
Skoleeier: Vest-Agder fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 1,5 1,6 3,3 3,3
Antall elever per årsverk til undervisning 1,8 3,0 1,8 1,3 1,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 11,1 5,9 4,4 5,9 7,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 45,9 41,5 20,7 20,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 1,4 1,4 2,0 1,0 1,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,4 2,8 1,0 1,0 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 1,0 1,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 200 1 140 1 140 2 280 2 280
Undervisningstimer totalt per elev 400 285 380 570 456
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no