Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smi-Skolen Aust-Agder
Sykehusveien 4
4838 ARENDAL
Org.nr 973810316
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Aust-Agder fylkeskommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,0 16,4 15,0 14,6 14,7
Antall elever per årsverk til undervisning 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,6 3,0 0,5 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 12,2 14,7 15,1 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,1 0,4 0,1 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,6 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 496 10 253 9 420 9 118 9 147
Undervisningstimer totalt per elev 9 496 1 709 9 420 0 0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no