Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smestad ungdomsskole
Smestadvegen 20
2619 LILLEHAMMER
Org.nr 975289206
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Lillehammer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 26,5 28,0 28,2 28,3 25,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,9 11,5 11,5 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 3 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 119,5 118,4 93,7 94,7 224,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,1 9,5 10,7 10,6 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 18,5 17,2 15,3 15,3 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 21,0 19,3 19,7 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,7 19,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 014 16 047 16 074 16 203 15 061
Undervisningstimer totalt per elev 47 51 57 57 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no