Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smestad skole
Konventveien 27
0377 OSLO
Org.nr 974590190
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 43,6 46,5 52,6 52,7 50,3
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 16,4 15,1 15,0 15,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 8 8 10 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 87,5 87,4 74,6 77,5 72,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 16,9 18,3 17,6 19,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,8 17,2 15,9 16,2 16,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 20,1 20,7 20,2 20,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 91,9 93,0 96,8 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 494 30 970 35 281 35 598 33 592
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 49 49 47
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no