Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smeaheia skole
Kjærholen 5
4316 SANDNES
Org.nr 982980712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 27,2 25,1 26,9 30,1 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 17,1 16,4 14,6 13,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 131,3 99,7 94,2 75,6 79,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 15,3 15,5 17,2 14,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,6 17,2 16,4 14,6 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,0 19,1 18,7 17,0 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 100,0 95,8 96,3 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 16 163 16 515 17 808 19 858 21 545
Undervisningstimer totalt per elev 42 43 45 51 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no