Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Smeaheia skole
Kjærholen 5
4316 SANDNES
Org.nr 982980712
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 27,2 25,1 26,9 30,1
Antall elever per årsverk til undervisning 17,0 17,7 17,1 16,4 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 121,2 131,3 99,7 94,2 75,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,6 10,8 15,3 15,5 17,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 17,6 17,2 16,4 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,7 20,0 19,1 18,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,9 100,0 95,8 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 15 982 16 163 16 515 17 808 19 858
Undervisningstimer totalt per elev 44 42 43 45 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no