Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Slevik skole Fredrikstad kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,5 829,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 133 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,4 68,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 16,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7 17,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0 14,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 17,4 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1 99,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 806 536 581 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 54 59 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no