Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 96,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 806
Undervisningstimer totalt per elev 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no