Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 88,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 9 158
Undervisningstimer totalt per elev 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no