Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 14,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 652
Undervisningstimer totalt per elev 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no