Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Slevik skole 14,4 14,1 14,4 13,9 13,5
Fredrikstad kommune 812,8 818,4 825,5 834,7 829,4
Viken fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Slevik skole 13,2 13,1 13,5 12,8 13,7
Fredrikstad kommune 12,4 12,4 12,3 12,2 12,1
Viken fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Slevik skole 2 2 2 2 2
Fredrikstad kommune 108 113 131 132 133
Viken fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Slevik skole 85,1 90,7 93,0 88,3 96,4
Fredrikstad kommune 84,6 81,5 71,1 70,3 68,7
Viken fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Slevik skole 14,0 13,0 13,0 12,9 12,5
Fredrikstad kommune 13,3 13,8 15,9 15,8 16,0
Viken fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Slevik skole 13,1 13,2 13,7 13,1 13,9
Fredrikstad kommune 13,0 13,2 13,0 12,7 12,8
Viken fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Slevik skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Fredrikstad kommune 14,8 14,6 14,7 14,9 14,7
Viken fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Slevik skole 17,3 16,1 16,1 15,3 15,7
Fredrikstad kommune 17,6 17,6 17,4 17,2 17,0
Viken fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Slevik skole 16,0 14,0
Fredrikstad kommune 15,3 14,7
Viken fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Slevik skole 14,7 18,0
Fredrikstad kommune 16,9 17,4
Viken fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Slevik skole 0,0 0,0
Fredrikstad kommune 19,8 19,6
Viken fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Slevik skole 100,0 100,0 100,0 91,9 94,1
Fredrikstad kommune 98,9 98,9 99,4 99,3 99,5
Viken fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Slevik skole 9 652 9 367 9 525 9 158 8 806
Fredrikstad kommune 525 936 529 600 536 932 540 943 536 581
Viken fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Slevik skole 56 56 55 58 54
Fredrikstad kommune 57 58 58 58 59
Viken fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no