Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,4 14,1 14,4 13,9 13,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 13,1 13,5 12,8 13,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,1 90,7 93,0 88,3 96,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 13,0 13,0 12,9 12,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,1 13,2 13,7 13,1 13,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 16,1 16,1 15,3 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 91,9 94,1
Lærertimer som gis til undervisning 9 652 9 367 9 525 9 158 8 806
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 55 58 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no