Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slevik skole
Halvorsrødveien 38
1622 GRESSVIK
Org.nr 874565652
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 14,4 14,1 14,4 13,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 13,2 13,1 13,5 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,3 85,1 90,7 93,0 88,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,5 14,0 13,0 13,0 12,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 13,1 13,2 13,7 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,3 16,1 16,1 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 91,9
Lærertimer som gis til undervisning 10 840 9 652 9 367 9 525 9 158
Undervisningstimer totalt per elev 58 56 56 55 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no