Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slettheia skole
Slettheiveien 22
4626 KRISTIANSAND S
Org.nr 974598604
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kristiansand kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 20,6 21,9 21,9 23,6 26,4
Antall elever per årsverk til undervisning 15,6 14,5 15,3 14,4 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,6 56,8 63,2 83,3 73,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,0 22,6 21,4 15,3 15,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,6 14,6 15,5 14,6 13,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 16,7 17,8 17,0 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,7 94,7 91,5 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 13 332 14 355 14 403 15 448 16 345
Undervisningstimer totalt per elev 48 51 48 51 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no