Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slettebakken skole
Vilhelm Bjerknes' Vei 15
5081 BERGEN
Org.nr 974737876
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 26,8 28,1 34,4 29,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 13,1 13,4 11,5 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 6 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 155,7 118,3 50,8 54,9 53,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,4 10,0 23,2 18,9 24,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,1 12,9 13,2 11,4 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,5 15,7 14,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 19,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,4 96,7 97,1 97,2
Lærertimer som gis til undervisning 15 542 17 941 18 278 22 996 20 394
Undervisningstimer totalt per elev 52 57 55 64 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no