Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slettaelva skole
Karveslettvegen 51
9102 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566605
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 13,7 14,5 18,1 16,3 17,7
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,8 11,9 13,0 12,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 59,2 84,3 76,7 121,6 98,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,1 15,0 14,2 9,9 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 13,8 12,1 13,1 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 16,6 18,3 17,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 529 9 838 12 231 11 230 11 932
Undervisningstimer totalt per elev 56 54 62 57 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no