Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slettaelva skole
Karveslettvegen 51
9102 KVALØYSLETTA
Org.nr 974566605
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tromsø kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 14,5 18,1 16,3 17,7 17,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 11,9 13,0 12,2 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,3 76,7 121,6 98,0 118,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,2 9,9 11,3 9,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 12,1 13,1 12,4 12,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 18,3 17,4 16,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,6 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,4 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 838 12 231 11 230 11 932 11 780
Undervisningstimer totalt per elev 54 62 57 61 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no