Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sleneset oppvekstsenter - Avd skole
Otervatnet 1
8762 SLENESET
Org.nr 975287122
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lurøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,1 3,3 3,3 3,6 3,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,5 6,0 5,1 4,5 5,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,5 63,3 53,3 48,3 66,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,0 9,1 9,0 8,1 7,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,7 6,5 6,0 6,9 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 6,9 5,0 2,0 3,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,4 6,6 5,6 4,9 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4 5,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,0 3,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 27,6 54,2 54,3 56,5 69,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 167 2 242 2 220 2 185 2 679
Undervisningstimer totalt per elev 108 118 139 156 134
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no