Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sleneset oppvekstsenter - Avd skole
Otervatnet 1
8762 SLENESET
Org.nr 975287122
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Lurøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 3,1 3,3 3,3 3,6
Antall elever per årsverk til undervisning 5,1 6,5 6,0 5,1 4,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,3 64,5 63,3 53,3 48,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 10,0 9,1 9,0 8,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 5,7 6,5 6,0 6,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,9 9,8 6,9 5,0 2,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 7,4 6,6 5,6 4,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 2,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 63,3 27,6 54,2 54,3 56,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 641 2 167 2 242 2 220 2 185
Undervisningstimer totalt per elev 139 108 118 139 156
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no