Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slemmestad ungdomsskole
Skolebakken 7
3470 SLEMMESTAD
Org.nr 973746979
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 41,6 38,9 29,0 30,0 32,5
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,5 15,2 14,1 13,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 5 4 3 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 84,0 85,2 97,7 125,7 76,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,8 13,6 10,0 15,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,4 15,4 20,3 18,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 18,1 21,8 19,8 21,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 91,2 91,4 92,4 92,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 779 22 285 16 539 17 516 18 734
Undervisningstimer totalt per elev 57 57 43 46 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no