Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slemmestad barneskole
Boligveien 18b
3470 SLEMMESTAD
Org.nr 973747037
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Asker kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,8 17,5 18,3 18,6 18,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 13,9 14,0 14,4 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,6 105,3 99,1 105,3 102,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 11,9 12,4 12,2 13,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,4 14,0 14,0 14,4 14,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8 15,5 16,7 17,0 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 167 11 719 11 945 12 331 12 390
Undervisningstimer totalt per elev 51 53 53 52 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no