Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slemmestad barneskole
Boligveien 18b
3470 SLEMMESTAD
Org.nr 973747037
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Røyken kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,8 16,8 17,5 18,3 18,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 14,5 13,9 14,0 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,3 79,6 105,3 99,1 105,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,8 16,3 11,9 12,4 12,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0 14,4 14,0 14,0 14,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 16,8 15,5 16,7 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 10 279 11 167 11 719 11 945 12 331
Undervisningstimer totalt per elev 49 51 53 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no