Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slemdal skole
Stasjonsveien 1
0776 OSLO
Org.nr 974590182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 43,8 37,7 34,0 36,0 41,7
Antall elever per årsverk til undervisning 17,7 18,9 19,4 17,9 14,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 5 5 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 110,1 109,2 125,7 120,0 245,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 15,8 14,2 13,7 5,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 18,5 20,0 20,3 18,8 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,8 22,8 22,8 20,4 16,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,0 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,2 93,8 98,1 96,4 94,9
Lærertimer som gis til undervisning 29 279 25 635 23 222 24 507 28 809
Undervisningstimer totalt per elev 42 39 38 41 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no