Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slemdal skole
Sørkedalsveien 150d
0754 OSLO
Org.nr 974590182
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 42,9 43,8 37,7 34,0 36,0
Antall elever per årsverk til undervisning 17,8 17,7 18,9 19,4 17,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 6 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,5 110,1 109,2 125,7 120,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,0 14,5 15,8 14,2 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,2 18,5 20,0 20,3 18,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,5 21,8 22,8 22,8 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,2 93,8 98,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 27 991 29 279 25 635 23 222 24 507
Undervisningstimer totalt per elev 42 42 39 38 41
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no