Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slattum skole
Skoleveien 15
1480 SLATTUM
Org.nr 975272567
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nittedal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 35,6 38,5 36,2 33,8 33,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,7 14,0 14,2 15,0 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 223,9 205,6 222,2 186,8 196,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,6 6,1 5,7 7,2 6,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,6 14,0 14,2 15,2 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,1 16,7 17,8 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 18,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,0 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,4 94,4 99,4 99,2 99,5
Lærertimer som gis til undervisning 24 285 25 361 24 072 22 439 22 640
Undervisningstimer totalt per elev 54 53 52 49 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no