Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slåtthaug skole
Slåtthaugvegen 138
5222 NESTTUN
Org.nr 974738457
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 38,0 36,4 37,2 38,5 39,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,5 15,0 14,1 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 164,6 109,0 116,6 182,5 177,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,5 11,3 11,0 6,7 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,9 19,3 20,0 18,8 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,9 23,2 24,3 24,2 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 98,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 554 20 281 20 877 21 751 22 885
Undervisningstimer totalt per elev 44 45 44 46 50
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no