Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slåtthaug skole
Slåtthaugvegen 138
5222 NESTTUN
Org.nr 974738457
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 36,4 37,2 38,5 39,6 40,5
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 15,0 14,1 13,1 12,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 3 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 109,0 116,6 182,5 177,8 259,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,3 11,0 6,7 6,5 4,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,3 20,0 18,8 17,5 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 23,2 24,3 24,2 20,7 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 19,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,3 98,9 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 20 281 20 877 21 751 22 885 23 902
Undervisningstimer totalt per elev 45 44 46 50 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no