Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slåtten skule
Angedalsvegen 71
6810 FØRDE
Org.nr 975326012
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Førde kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,8 29,6 29,0 29,6 33,2
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 15,3 15,8 15,0 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 197,2 248,5 208,1 205,6 149,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 5,7 6,8 6,7 8,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,7 16,0 15,3 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,9 18,8 17,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,0 95,7 95,9 96,0 96,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 620 20 348 19 352 20 121 22 401
Undervisningstimer totalt per elev 49 48 47 49 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no