Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Slåstad skole
Storsjøvegen 407
2110 SLÅSTAD
Org.nr 975273024
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sør-Odal kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,1 8,3 6,8 7,2 6,2
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,0 10,3 8,4 9,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 4 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 20,3 17,7 17,2 21,6 45,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,4 48,3 52,8 34,0 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,5 9,9 10,9 8,4 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,1 11,3 15,9 12,1 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 86,1 98,2 85,2
Lærertimer som gis til undervisning 5 700 5 275 4 463 4 675 3 982
Undervisningstimer totalt per elev 78 74 72 88 75
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no