Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Sky skole
Kleiverveien 151
3268 LARVIK
Org.nr 974584646
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Larvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,1 26,0 24,8 26,7 27,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0 14,8 16,0 14,2 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 3 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 94,0 111,8 71,5 78,3 88,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 12,0 20,4 16,6 13,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,9 14,8 16,1 14,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 18,2 22,1 16,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,2 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 96,2 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 16 901 17 527 16 680 18 155 18 934
Undervisningstimer totalt per elev 49 50 46 52 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no