Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skutvik skole (UTGÅTT)
Vednesset 24
8290 SKUTVIK
Org.nr 975287963
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 279
Undervisningstimer totalt per elev 160
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no