Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skutvik skole (UTGÅTT)
Vednesset 24
8290 SKUTVIK
Org.nr 975287963
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale
Skutvik skole (UTGÅTT) 1,8 1,8
Hamarøy - Hábmer kommune 24,9 25,9 20,0 22,2 24,2
Nordland fylke 3 035,2 2 955,6 3 044,7 3 081,1 3 068,9
Nasjonalt 54 731,6 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning
Skutvik skole (UTGÅTT) 5,8 4,6
Hamarøy - Hábmer kommune 7,5 7,5 9,8 8,1 7,4
Nordland fylke 10,2 10,3 10,0 9,8 9,8
Nasjonalt 12,3 12,3 12,3 12,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen
Skutvik skole (UTGÅTT) 0 0
Hamarøy - Hábmer kommune 2 3 2 2 2
Nordland fylke 467 462 495 539 535
Nasjonalt 7 831 8 020 8 423 8 937 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Skutvik skole (UTGÅTT) 37,0 29,6
Hamarøy - Hábmer kommune 74,8 67,4 71,2 80,3 99,4
Nordland fylke 59,2 59,3 55,0 50,4 50,4
Nasjonalt 76,4 75,1 72,0 68,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Skutvik skole (UTGÅTT) 14,9 14,9
Hamarøy - Hábmer kommune 9,2 10,0 12,0 8,9 6,6
Nordland fylke 15,4 15,6 16,3 17,5 17,4
Nasjonalt 14,3 14,6 15,1 15,8 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Skutvik skole (UTGÅTT) 5,3 4,3
Hamarøy - Hábmer kommune 8,5 8,5 10,9 9,4 7,9
Nordland fylke 11,1 11,2 10,9 10,6 10,6
Nasjonalt 13,4 13,4 13,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn
Skutvik skole (UTGÅTT) 0,0 0,0
Hamarøy - Hábmer kommune 8,4 8,6 11,6 9,1 9,3
Nordland fylke 11,7 11,7 11,4 11,7 11,5
Nasjonalt 14,3 14,2 14,2 14,4 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning
Skutvik skole (UTGÅTT) 6,3 5,0
Hamarøy - Hábmer kommune 9,9 10,4 13,7 10,5 9,7
Nordland fylke 14,3 14,3 14,3 13,9 13,9
Nasjonalt 17,0 16,9 17,0 16,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Skutvik skole (UTGÅTT)
Hamarøy - Hábmer kommune 7,6
Nordland fylke 12,8
Nasjonalt 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Skutvik skole (UTGÅTT)
Hamarøy - Hábmer kommune 11,3
Nordland fylke 14,1
Nasjonalt 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Skutvik skole (UTGÅTT)
Hamarøy - Hábmer kommune 10,5
Nordland fylke 15,1
Nasjonalt 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Skutvik skole (UTGÅTT) 100,0 100,0
Hamarøy - Hábmer kommune 98,1 97,0 96,1 93,0 90,9
Nordland fylke 95,9 95,1 92,7 93,1 93,5
Nasjonalt 97,0 96,4 95,9 95,9 95,8
Lærertimer som gis til undervisning
Skutvik skole (UTGÅTT) 1 279 1 279
Hamarøy - Hábmer kommune 16 141 16 328 12 354 13 733 15 093
Nordland fylke 1 924 508 1 890 828 1 938 760 1 965 312 1 956 925
Nasjonalt 34 514 587 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev
Skutvik skole (UTGÅTT) 128 160
Hamarøy - Hábmer kommune 94 94 72 86 95
Nordland fylke 70 69 71 72 73
Nasjonalt 58 58 58 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no