Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skutvik skole (utgått)
Vednesset 24
8290 SKUTVIK
Org.nr 975287963
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,8
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 279
Undervisningstimer totalt per elev 160
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no