Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skullerud skole
General Ruges Vei 100
0694 OSLO
Org.nr 979126352
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,2 37,0 42,5 41,5 44,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,1 9,1 9,0 8,7 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 4 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 148,0 115,4 91,8 110,5 146,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,7 6,8 8,6 6,9 5,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 12,2 12,0 11,8 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,6 19,6 19,3 20,1 19,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,3 96,9 97,3 90,0 96,5
Lærertimer som gis til undervisning 19 260 21 002 24 554 23 844 25 639
Undervisningstimer totalt per elev 65 72 73 75 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no