Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skullerud skole
General Ruges Vei 100
0694 OSLO
Org.nr 979126352
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,0 42,5 41,5 44,4 45,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,0 8,7 8,3 8,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 3 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,4 91,8 110,5 146,4 153,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 8,6 6,9 5,0 4,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,2 12,0 11,8 11,2 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,6 19,3 20,1 19,9 18,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,9 18,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,9 97,3 90,0 96,5 96,2
Lærertimer som gis til undervisning 21 002 24 554 23 844 25 639 26 444
Undervisningstimer totalt per elev 72 73 75 79 79
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no