Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skulestad skule
Strandavegen 334
5710 SKULESTADMO
Org.nr 875281852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,6 17,8 15,9 13,6 14,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 10,4 10,8 12,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 4 5 5 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 43,0 44,0 30,5 33,1 54,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,6 21,5 32,3 34,1 18,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,6 10,3 10,8 12,5 11,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,7 15,6 18,6 17,3 18,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 27,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 95,6 90,8 92,7 96,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 041 12 000 10 813 9 128 10 112
Undervisningstimer totalt per elev 59 71 69 60 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no