Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Skulestad skule
5710 SKULESTADMO
Org.nr 875281852
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Voss Herad skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 15,9 13,6 14,9 18,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,4 10,8 12,4 11,1 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 5 3 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 44,0 30,5 33,1 54,9 19,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,5 32,3 34,1 18,6 46,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 10,8 12,5 11,4 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 18,6 17,3 18,8 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 27,5 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,7 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 90,8 92,7 96,3 76,7
Lærertimer som gis til undervisning 12 000 10 813 9 128 10 112 12 980
Undervisningstimer totalt per elev 71 69 60 67 77
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no